Hệ số điều chỉnh giá đất là gì? Khi nào áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất? Có lẽ đây là những khái niệm rất xa lạ với nhiều người nếu không làm trong lĩnh vực đất đai. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về khái niệm này, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

Khái niệm hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Hệ số điều chỉnh giá đất hay hệ số K chính là cách để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, khi nhà nước giao đất không kể giao qua đấu giá, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép  chuyển mục đích sử dụng đất. Thường thì hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được sở tài chính chủ trì, xác định theo từng khu vực, tuyến dường, vị trí tương ứng với múc đích sử dụng vào từng năm. Góp phần phù hợp với thị trường, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Sau khi xác định được hệ số điều chỉnh giá đất là gì, bao nhiêu, sở tài chính sẽ trình lên ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành sau khi đã xin ý kiến của thường trực hội đồng nhân dân cùng cấp có thẩm quyền.

Nếu tại một số vị trí đất thực hiện dự án, cùng trong một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất khác với các trường hợp này, được quy định cụ thể trong quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương.

Nếu trong 1 năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trong năm đó, thì sẽ được áp dụng theo quy định của năm trước.

Tìm hiểu về hệ số điều chỉnh giá đất.

Khi nào áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất?

Hệ số áp dụng điều chỉnh giá đất sẽ phụ thuộc vào từng tỉnh, thành phố khác nhau. Tuy nhiên sẽ dựa vào thời gian cụ thể được công bố (ví dụ từ 01/01/2020 đến 01/12/2020) và dựa vào các trường hợp.

Trường hợp thứ nhất: hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh, đất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ để xác định đơn giá thuê đất. Thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm của các trường hợp được áp dụng hệ số, theo quy định pháp luật. Xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất với mục đích cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm theo Nghị định của chính phủ. (Mỗi địa điểm cụ thể sẽ có mức hệ số khác nhau).

Nếu là cho thuê đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, giá đất sẽ làm căn cứ để xác định giá cho thuê đất (thường áp dụng K = 1,0)

Tìm hiểu về hệ số điều chỉnh giá đất.

Đối với trường hợp thứ hai: Hệ số điều chỉnh giá đất sẽ làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, với diện tích vượt hạn mức sử dụng trong trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, nay được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở, sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy định ở khoản 3, nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Cuối cùng: hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền, sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền, sử dụng đất nông nghiệp với K=10.

Trên đây, là nội dung trả lời cho câu hỏi Khi nào áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. Tùy theo từng tỉnh sẽ có thời gian áp dụng hệ số khác nhau. Mỗi khu vực cũng sẽ có hệ số riêng nhưng chủ yếu sẽ phải dựa vào những quy định của pháp luật và các trường hợp đã được kể trên  https://alonhatro.com/.

 

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách làm mì lạnh Nhật Bản Hiyashi Chuka cho ngày nóng nực chán cơm

>>> Bếp âu 4 họng – lựa chọn vàng cho những nhà bếp âu sang trọng