Tin tức

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thực hiện thế nào?

Hiện nay có 2 phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng đó là nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Trái với phương pháp được sử dụng rộng rãi hơn là khấu trừ thuế thì thủ tục cũng như những hướng dẫn nộp thuế điện tử theo phương pháp trực tiếp vẫn còn khiến nhiều kế toán phải loay hoay. Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết về trình tự và thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu để giúp kế toán có thể tự tin hơn khi thực hiện kê khai thuế.

1. Về trình tự thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng); chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý).

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai:

– Trường hợp hồ sơ được doanh nghiệp thực hiện nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian tiếp nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

thuế GTGT

2. Về cách thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Doanh nghiệp hoặc kế toán có thể khai thuế trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

3. Về thành phần, số lượng hồ sơ cần chuẩn bị:

– Thành phần hồ sơ: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế, chi cục thuế quản lý trực tiếp

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

– Lệ phí (nếu có): Không mất phí khi nộp hồ sơ.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp doanh nghiệp lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Có thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế không? Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những tài liệu gì? 

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những tài liệu gì?

4. Một số căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;

– Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

– Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button