Thực tế hiện nay, số lượng người lao động làm việc theo mùa vụ là khá phổ biến. Khi đó, doanh nghiệp sử dụng lao động thường lúng túng trong việc đóng BHXH theo luật bảo hiểm xã hội cho lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ. Việc đóng bảo hiểm cho những lao động này được thực hiện như thế nào? Điểm khác nhau giữa người làm việc theo hợp đồng mùa vụ và theo hợp đồng có thời hạn là gì? Người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp này không? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau để giải đáp thắc mắc trên.

1. Điều kiện làm việc theo mùa vụ

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, người lao động được làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ là người:

– Làm công việc theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng;

– Không làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, ngoại trừ 05 trường hợp tạm thời thay thế người lao động: Đi làm nghĩa vụ quân sự; Nghỉ theo chế độ thai sản; Nghỉ theo chế độ ốm đau; Nghỉ theo chế độ tai nạn lao động; Nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

2. Người lao động ký hợp đồng lao động mùa vụ có phải đóng bảo hiểm?

a. Đối với bảo hiểm xã hội

Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có nêu, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH), bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 – 12 tháng;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Do đó, có thể phân loại trách nhiệm tham gia BHXH cho người làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ như sau:

– Người làm việc từ đủ 01 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động.

– Người làm việc với thời hạn dưới 01 tháng thì không phải đóng BHXH bắt buộc.

b. Đối với bảo hiểm y tế

Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 liệt kê các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng sẽ bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

– Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương.

Với quy định này, có thể thấy, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế.

c. Đối với bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 43 Luật Việc làm 2013, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bao gồm:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 – 12 tháng.

Có được khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bù trừ công nợ không? 

Trong trường hợp hàng bán ra bị trả lại thì hóa đơn xử lý như thế nào?

Lưu ý: Người đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, người làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn dưới 03 tháng sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người làm việc theo hợp đồng mùa vụ. Doanh nghiệp có thể tham khảo để nắm rõ cách đóng BHXH cho người lao động theo đúng mức được quy định.