Trong trường hợp một công ty có trụ sở chính ở hà Nội, nhưng lại thực hiện mở dịch vụ ăn uống tại một tỉnh khác thì sẽ thực hiện việc đăng ký kê khai thuế như thế nào? Và thực hiện việc lập hóa đơn như thế nào cho đúng? Hiện tại, ngoài vấn đề tìm nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, thì với sự phát triển mở rộng kinh doanh như hiện nay việc tìm hiểu hướng dẫn kê khai thuế đối với chi nhánh khác tỉnh, khác ngành nghề kinh doanh cũng là vấn đề nóng được các doanh nghiệp vô cùng quan tâm.

Cách kê khai thuế VAT

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp thuộc trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính do vậy sẽ hồ sơ kê khai thuế VAT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu cơ sở ở một tỉnh khác có hoạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại tỉnh đó, nếu không thực hiện hoạch toán kế toán thì khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế tại tỉnh có chi nhánh.

kê khai thuế

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu trong trường hợp cơ sở ở tỉnh đó có hoạch toán độc lập thì nộp hồ sơ kê khai thuế cho cơ quan thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh cho cơ quan thuế ở tỉnh đó.

Nếu trong trrường hợp cơ sở ở tỉnh khác trụ sở chính có hoạch toán phụ thuộc thì không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập chung tại trụ sở chính ở Hà Nội cả phần phát sinh tại tỉnh khác – tức trụ sở ở Hà Nội có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại Hà Nội và tỉnh có chi nhánh ở đó.

Kê khai thuế Môn bài

Cơ sở ở tỉnh có chinh nhánh trực tiếp nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh đó.

Tiếp theo là về viết hóa đơn. Thông tư 39/2014/TT – BTC hướng dẫn hóa đơn mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đối với các doanh nghiệp vẫn triển khai sử dụng hóa đơn giấy thì sẽ tuân thủ đầy đủ theo các quy định về nội dung ký hiệu trên hóa đơn này. Còn đối với các doanh nghiệp triển khai thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử thì ngoài Thông tư 39/2014 còn cần tìm hiểu thêm các quy định cụ thể tại thông tư 32/2011, Thông tư 68/2019, Nghị định 119/2018…

Lợi ích không ngờ mà hóa đơn điện tử mang lại cho DN 

Có thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế không?

Hiện tại các doanh nghiệp đang được khuyến khích chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Chính vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử mặc dù thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Do đó, thời điểm này, ngoài việc nắm rõ các quy định về hóa đơn nói chung, các doanh nghiệp cần tích cực tìm hiểu và nắm bắt các quy định cụ thể về hóa đơn điện tử để có thể kê khai thuế một cách chính xác nhất.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm bắt được cách kê khai thuế đối với dịch vụ ăn uống, mà dịch vụ ăn uống này lại là chi nhánh có địa điểm khác với trụ sở chính. Bên cạnh đó là việc nắm bắt được các quy định về việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp hiện nay. Hy vọng những chia sẻ này đã góp phần hữu ích cho công việc thực tiễn của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ như hiện nay.