Công nghệTin tức

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những tài liệu gì?

Mặc dù thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2019 đã hết, các doanh nghiệp gần như đã hoàn thành việc quyết toán thuế, thế nhưng để đảm bảo công việc quyết toán năm 2020 được tốt nhất, nhất là đối với các kế toán mới ra trường thì đây là thời gian lý tưởng để tìm hiểu, nắm bắt các quy định về quyết toán thuế, cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân… Vậy hồ sơ quyết toán thuế bao gồm những tài liệu như thế nào? Và thời hạn quyết toán thuế năm 2020 là ngày bao nhiêu?

Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân – Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động – Mẫu số 05A/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

quyết toán thuế TNCN

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú – Mẫu số 05B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Phụ lục miễn giảm thuế TNCN – Mẫu số 25/MGT-TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 (Nếu thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết 08/2011/QH13).

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập nhận ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân thì các cá nhân phải nộp cho tổ chức các giấy tờ: giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính; các hoá đơn chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ như: chứng từ đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học. Chứng từ đóng góp các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định (cá nhân tự đóng)…

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần hết sức lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ thay đổi kể từ ngày 01/07/2020. Đây là điểm mới của Luật quản lý thuế 2018 được thông qua vào ngày 13/06/2019 với nhiều nội dung quan trọng như:

-Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, mở rộng quyền của người nộp thuế, làm rõ và quản lý chặt hơn đối với giao dịch liên kết.

Mục đích sử dụng của báo cáo tài chính

Các nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính tổng hợp

Cụ thể, đối với quy định về kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN: Theo quy định cũ tại Khoản 2 Điều 32 Luật quản lý thuế 2006 thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật quản lý thuế mới, tại điểm b khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 sẽ cho phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thức năm dương lịch (kéo dài thêm 01 tháng so với Luật quản lý thuế 2006).

Như vậy, đã có sự thay đổi trong quy định về thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN mà các cá nhân, doanh nghiệp cần phải khẩn trương cập nhật và nắm bắt thông tin, tránh việc làm sai quy định của pháp luật. Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp quý vị giải đáp được những vướng mắc về hồ sơ quyết toán thuế TNCN, cùng với đó là những quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý Thuế mới 2019.
 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button