Công nghệTin tức

HĐ sai sót – Lập biên bản thu hồi hóa đơn, hủy bỏ hay điều chỉnh?

Một trong những vướng mắc thường gặp phải của các kế toán hiện nay đó chính là việc khi gặp trường hợp hóa đơn có sai sót không biết nên lập biên bản thu hồi hóa đơn, hủy bỏ hay điều chỉnh? Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác xử lý, ảnh hưởng lớn đến công việc của các doanh nghiệp. Chính bởi vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ làm sáng tỏ các xử lý đối với từng trường hợp sai sót, từ đó, chỉ rõ cách áp dụng từng biên bản với từng trường hợp sai sót.
Hóa đơn viết sai khi chưa kê khai thuế
Đối với trường hợp hóa đơn đã lập và đã gửi cho người mua tuy nhiên chưa giao hàng và chưa kê khai thuế thì việc hủy hóa đơn chỉ có thể thực hiện khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán hàng và người mua hàng.

lập biên bản thu hồi hóa đơn hay điều chỉnh hóa đơn

Quá trình hủy hóa đơn có hiệu lực đúng theo thời hạn do các bên tham gia thỏa thuận.
Việc xử lý đối với hóa đơn đã hủy, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý, hóa đơn đã hủy vẫn phải lưu trữ để phục vụ việc tra cứu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Người bán sẽ tiến hành lập hóa đơn mới theo quy định và gửi cho người mua, trên hóa đơn mới bắt buộc phải có dòng chữ: “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.
Hóa đơn điện tử viết sai khi đã kê khai thuế
Đối với trường hợp hóa đơn đã lập và đã gửi cho người mua, đã tiến hành giao hàng và kê khai thuế thì bên bán và bên mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên, trong nội dung hóa đơn phải ghi rõ sai sót và đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
Trên hoá đơn lập điều chỉnh sai sót phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho HĐĐT số…, ký hiệu…
Căn cứ vào hóa đơn trên, người bán và người mua sẽ tiến hành thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định cảu pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Xử lý khi mất hoá đơn
Đây là trường hợp vẫn thường gặp phải do người bán hoặc người mua có sơ suất. Trong trường hợp này, nếu các bên liên quan còn lưu trữ hóa đơn trong máy tính hoặc các thiết bị lưu trữ khác thì người bán hoặc người mua sẽ tiến hành yêu cầu bên bán hoặc bên mua gửi lại.
Nếu người bán hoặc người mua làm mất HĐĐT và không thể liên hệ với các bên có liên quan để được gửi lại hóa đơn thì người bán, người mua thực hiện báo cáo mất hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

https://mbtsalembtshoes.com/muc-dich-su-dung-cua-bao-cao-tai-chinh/

https://mbtsalembtshoes.com/nen-chon-may-tinh-de-ban-tron-bo-tron-bo-hay-laptop-de-su-dung/

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button