Kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đang trở thành xu thế phát triển mới của xã hội 4.0, kéo theo đó là dịch vụ kinh doanh chuyển phát nhanh cũng phát triển nhanh mạnh để đáp ứng lại việc buôn bán. Ngành nghề chuyển phát nhanh là một trong những ngành nghề thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện tức là sau khi thành lập công ty muốn hoạt động được phải xin giấy phép về việc kinh doanh chuyển phát nhanh. 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh:

– Đã đăng ký các mã ngành về hoạt động chuyển phát nhanh.

– Trường hợp cung ứng dịch vụ trong phạm vi nôi tỉnh, liên tỉnh thì công ty phải có vốn điều lệ từ 02 tỷ đồng trở lên.

– Trường hơp cung ứng dịch vụ quốc tế thì doanh nghiệp cần vó vốn ít nhất là 05 tỷ.

Xin cấp giấy phép kinh doanh chuyển phát nhanh:

Hồ sơ xin cấp phép gồm có:

– Giấy đề nghị cấp giấy cấp phép;

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đầu tư.

– Điều lệ của công ty.

– Phương án kinh doanh.

– Mẫu hợp đồng sử dụng và cung ứng dịch vụ bưu chính tuẩn thủ theo quy định pháp luật.

– Mẫu biểu trưng, ký hiệu, nhãn hiệu đặc thù hoặc các yếu tố nhận diện được hình ảnh công ty được thể hiện trên bưu gửi

– Bảng giá cước sử dụng dịch vụ chuyển phát phù hợp với quy định pháp luật về bưu chính.

– Tiểu chuẩn về chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng hợp với quy định pháp luật.

– Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp phát sinh thiệt hại, Quy trình giải quyết các khiếu nại của khách hàng, thời gian giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định pháp luật.

– Các thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng việt đối với trường hợp cung ứng một hoặc nhiều công đoạn của dịch vụ bưu chính.

– Các tài liệu được hợp  hóa lãnh sự chứng mình đối với nhà đầu tư nước ngoài

Phương án kinh doanh gồm các nội dung chính sau:

– Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax,… và các thông tin khác có liên quan.

– Địa bàn dự kiến hoạt động cung ứng dịch vụ.

– Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ

– Quy trình cung ứng dịch vụ

– Phương thức cung ứng dịch vụ do công ty tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với công ty khác.

– Các biện pháp đảm bảo an toàn với con người, bưu phẩm, mạng bưu chính an ninh trong thông tin.

– Phân tích về tính khả thì- lợi ích kinh tế của phương án thông qua các chỉ số về sản lượng, doanh thu. số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước,…

Trân Trọng !

Nguồn : https://luatketnoi.vn

Xem thêm :